Het is mogelijk om je nieuwe website al te bekijken terwijl uw oude website nog voor de hele wereld zichtbaar is.
Dit is mogelijk door uw computer te laten denken dat je website
niet op de oude plek, maar op de nieuwe plek staat.

Hiervoor dienen we een bestand aan te passen op je computer.

Deze procedure is bedoeld voor de Mac

Ga naar Applicaties -> Utilities -> Terminal.
Je krijgt nu een scherm te zien met alleen tekst.
Hier tikt u in:

sudo nano /private/etc/hosts

sudo zorgt voor tijdelijke beheer rechten op je computer
nano is een tekstverwerkingsprogramma
/private/etc/hosts is het bestand waar we het eerder over hadden.

Wanneer je op enter drukt wordt je om een wachtwoord gevraagd.
Dit is het wachtwoord waarmee je je Mac opstart.
Bij het invullen lijkt het alsof er niets getikt wordt.
Dit is normaal. Tik gewoon door en sluit af met de enter toets.

Vervolgens wordt het onderstaande scherm getoond.

Onderaan het document voegen we de volgende regel toe:
[het ipadres van de nieuwe webserver] [tab] [uw www.domeinnaam] [tab] [uw domeinnaam]
[tab] is de tab-toets
Het ipadres hebben wij je doorgegeven in de mail. Dit zijn 4 getallen, gescheiden door een punt.
Als voorbeeld:

83.98.209.65 www.happyhosting.nl happyhosting.nl

Het resultaat is dan:

Druk op ctrl-x om het bestand op te slaan.
Druk op y (yes) om dit te doen en druk op enter om te bevestigen.
Het scherm van het tekstbewerkingsprogramma sluit.
Voer hierna het volgende commando uit:

dscacheutil -flushcache

Open de webbrowser en ga naar de website.
Indien de oude website zichtbaar is, tik dan CTRL-r om de website vers op te halen van de webserver.

Wanneer je klaar bent of je wilt weer terug naar de oude website dien je bovenstaande nogmaals uitvoeren.
In plaats van de regel toe te voegen, haal je deze weg.
Wil je tijdelijk terug naar de oude website, dan is het voldoende om een # voor de regel te zetten.
Hierdoor wordt de regel veranderd in commentaar.
Vergeet niet weer onderstaand commando uit te voeren:

dscacheutil -flushcache