Ja dat kan.

Door het onderstaande formulier in te vullen en aan ons te sturen,
zullen wij, na ontvangst, de eerstvolgende factuur automatisch incasseren.

 
Gebruik dit formulier ook om de machtiging weer op te zeggen.
Bij opzegging van uw diensten, vervalt de automatische incasso vanzelf.